Abstract


Masa remaja akhir yang mana merupakan masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa harus dilalui setiap individu sebelum individu menjadi seorang dewasa yang  matang, bertanggung jawab dan   kreatif. Masa remaja akhir juga merupakan masa transisi, masa dimana seseorang berada di suatu persimpangan antara apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Untuk menjadi orang dewasa, maka remaja akan melalui  masa  krisis di  mana remaja berusaha untuk mencari identitas diri mereka.